Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Doarpshûs Einekoer Ryptsjerk

In de dagelijkse journaals gaat het over hittegolven en hittestress op allerlei plekken in de wereld, maar in Ryptsjerk zijn wolken, wind en regen de hoofdrolspelers. Gelukkig hebben we een mooie en ruime zaal in ons doarpshûs en die zaal kon in de feestweek gebruikt worden toen de feestcommissie “plan B” uit de kast moest halen. Twee geslaagde avonden pub quiz waren het resultaat; gebruik van de hersenen in plaats van de spieren zullen we maar zeggen!

Vernieuwing

Zoals u in de eerdere edities van Doarpslibben hebt kunnen lezen is het Dagelijks Bestuur – na de vervanging van de licht- en geluidsinstallatie – bezig met het voorbereiden van een volgend project namelijk: de vervanging van de vloerbedekking in de verschillende ruimtes. In een extra vergadering
van het Algemeen Bestuur is op 15 mei unaniem besloten om de vloerbedekking te laten vervangen. Er zijn op die vergadering voorbeelden van de nieuwe materialen getoond en er is uitgelegd op grond van welke criteria offertes zijn aangevraagd. In de week daarna kon iedereen de gekozen stalen bij daglicht bekijken. De interieurcommissie kan aan de slag!

Om de kosten te drukken zullen er ook diverse werkzaamheden door de vrijwilligers van het IOC zelf gedaan worden, bijvoorbeeld het afvoeren van afval naar de stort en het verwijderen van de vloerbedekking in de foyer.

Na de feestweek wordt er begonnen met de klus zodat wij na de zomer kunnen genieten van frisse en moderne vloeren in ons doarpshûs, die er hopelijk weer 20 jaar tegen kunnen!

Onderhoud

Het IOC houdt regelmatig klusochtenden. Er zijn steeds verschillende grote en kleine zaken die om aandacht schreeuwen. Voorbeelden daarvan zijn: een extra waterleidingpunt en een waterafvoer voor tijdens de feestweek, een nieuw slot in een hekje, wegzakkende bestrating herstellen (en kijken waarom het zand wegzakte…) Kortom: het herstellen van de kleine gebreken, die nu eenmaal voorkomen in een intensief gebruikt gebouw, dat we wel graag representatief en bij de tijd willen houden.

CAC en AAC

Naast de al actieve Culturele Activiteiten Commissie (CAC), zou er in Ryptsjerk ook nog een Algemene Activiteiten Commissie (AAC) kunnen bestaan. Voor zo’n AAC worden er al verschillende ideeën aangedragen! Hierover praten we na de zomer verder. Verder is onze CAC ook alweer druk bezig om voor het komende seizoen in de Einekoer een gevarieerd cultureel programma aan te kunnen
bieden.

Namens het DB en de beheerders van de Einekoer wens ik alle lezers een fraaie zomer toe!

In september hopen we elkaar weer te ontmoeten!

Dirk Elderman