Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Van de voorzitter-Voorjaar 2023

Ons doarpshûs kan weer volop gebruikt worden! En dat gebeurt ook!! Biljarters, blokfluiters, familiefeesten, verschillende verenigingen en natuurlijk de CAC zorgen voor een goed bezette Einekoer.

Het bestuur is inmiddels weer op volle sterkte. Johan Jorritsma neemt de taken van Tjalling van Sloten over en aan Oane de Vries vertrouwen we het beheer over de financiën toe, hij neemt deze taak van Jeanette Pruis over.

Er komt een AB vergadering op 12 april, waarin naast andere onderwerpen ook deze nieuwe bestuursleden worden benoemd.

Het bestuur weer op sterkte, maar dat geldt nog niet voor alle weekploegen. Dus we doen nogmaals een beroep op alle dorpsgenoten om te overwegen als vrijwilliger in een weekploeg mee te draaien. Informatie over deze weekploegen kunnen onze beheerders geven (Sierk Postma en Elly Helder)

Onderhoud en vernieuwingen Einekoer

Onderhoud van ons doarpshûs is uiteraard een doorgaand proces. Het reinigen van de gevels, inspectie en verhelpen van lekkages, bijstellen van de verwarming, het is de afgelopen maanden allemaal gebeurd.

Het gebouw is nu ruim twintig jaar oud en dat is aan verschillende dingen te merken. Zo heeft de vloerbedekking in de foyer aandacht nodig. Wat gaan we daarmee doen en welke impact heeft dat op de uitstraling van de Einekoer?

 Andere onderwerpen zijn de verlichting en de geluidsinstallatie. Ook deze voorzieningen zijn van het eerste begin van de Einekoer. We hebben verschillende locaties bezocht om ons te laten voorlichten en te ervaren hoe een nieuwe professionele installatie kan werken. Uiteraard prachtige installaties voor licht èn geluid èn eenvoudig bedienbaar vanaf een tablet!

We hebben enkele offertes gevraagd en u voelt het al aankomen: onderaan de streep staat een flink bedrag… maar gelukkig hebben we in die ruim twintig jaar een reservering opgebouwd! In de AB vergadering van 12 april gaan we ook dit onderwerp verduidelijken en toelichten.

Mooi weer en lange dagen

In het voorjaar komen de mensen weer in beweging, niet alleen fysiek, maar ook qua ideeën gaat er weer van alles gebeuren. Zo doet de school een groot onderzoek naar duurzaam en efficiënt onderwijs, een onderzoek waarin ook het DB van de Einekoer is betrokken.

Ook de voorbereidingen voor het Doarpsfeest zijn in gang gezet.

Kortom, er staat veel op het programma!!

Namens het DB en de beheerders van de Einekoer wens ik u een sprankelende lente toe!

Dirk Elderman