Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Van de voorzitter-Zomer 2023

Op het moment van schrijven laat de zomer zich van zijn “zomerse” kant zien , dat wil zeggen: warm, droog en zonnig weer, kortom prachtig dorpsfeestweer! De feestcommissie heeft haar draaiboek tot in detail met het Dagelijks Bestuur en met de beheerders van de Einekoer besproken. Er zijn de nodige vergunningen aangevraagd bij de gemeente, de beheerders hebben de inkopen gedaan en de vrijwilligersploegen zijn ingedeeld, dus wat dat betreft staat niets een mooi dorpsfeest in de weg.

Vernieuwing

Zoals u in de voorjaarseditie van Doarpslibben hebt kunnen lezen is het bestuur bezig met het voorbereiden van een groot project voor de vervanging van licht- en geluidsapparatuur. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 april is unaniem besloten om de installatie te vernieuwen en om het bedrijf van Rients Faber de opdracht voor het project te geven. Er zullen ook diverse werkzaamheden door het IOC gedaan worden, om de kosten te drukken. Na de feestweek zal er begonnen worden met de klus en na de zomer kunnen we dan genieten van helder licht en van heldere geluiden!

Achter de schermen wordt er erg veel werk verzet om fondsen aan te schrijven die subsidie kunnen geven op “mienskipsprojecten”. Zo is er bijvoorbeeld een verzoek naar het provinciale IMF gegaan en naar het Prins Bernhard Fonds. Veel werk dus, en er is op voorhand geen garantie dat deze verzoeken gehonoreerd zullen worden.

Onderhoud

Een intensief gebruikt gebouw heeft regelmatig onderhoud nodig, een kapotte regenpijp, een afgebroken deurkruk, een goede deurbel bij de ingang en ga zo maar door… Op de klusdagen van het IOC worden al deze losse eindjes weer aan elkaar geknoopt. Door de grote hoeveelheid groene energie die op het elektriciteitsnet wordt gezet stopt de omvormer op piekmomenten. Een nieuw geplaatste dikkere kabel moet hier uitkomst bieden.

CAC

Onze culturele activiteiten commissie is ook al weer bezig om in de Einekoer een gevarieerd cultureel programma aan te bieden. Op initiatief van de CAC hebben we de Einekoer opgegeven voor het project “podiumplan”, dat betekent dat de optredende artiesten een betere gage ontvangen en dat de Einekoer er ook iets aan overhoudt, geld dat we dan uiteraard weer aan “cultuur“ zullen besteden!!

Namens het DB en de beheerders van de Einekoer wens ik alle lezers een fraaie zomer toe!

In september hopen we elkaar weer te ontmoeten!

Dirk Elderman