Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Van de voorzitter – winter 2022

Een jaar geleden (we zaten nog met Covid19) begonnen de bedreigingen in de Oekraïne en de energieprijzen op de wereldmarkt begonnen op te lopen. Inmiddels woedt er nu al tien maanden een bizarre oorlog, waarin alles geoorloofd lijkt. Er vallen veel slachtoffers en ook de burgerbevolking heeft veel te lijden, onder andere omdat ook de energie infrastructuur kapotgeschoten wordt. In de winterperiode kan het in de Oekraïne erg koud zijn. Op dit moment van schrijven moeten de inwoners van Odessa hun stad verlaten omdat er geen elektriciteit is. Er is een grote vluchtelingenstroom naar Europa en ook in Ryptsjerk worden mensen opgevangen.

Tegen deze achtergrond gezien zijn onze energieproblemen niet levensbedreigend groot, maar voor ons is de prijs van energie enorm gestegen.  Onze overheid neemt allerlei maatregelen om de lasten voor de burgers beheersbaar te houden. Ook voor algemene voorzieningen wordt er een vangnet gemaakt; via de Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel hebben wij daarover contact met de gemeente.

Met het Algemeen Bestuur, met onze Interieur- en onderhoudscommissie (IOC) en met de beheerders denken we na over hoe wij ons energiegebruik kunnen beperken. Zo hebben we een handige digitale manier gevonden om het dagelijks verbruik in kaart te brengen, onder het motto “meten is weten”. Op een meer analoge manier proberen we met de gebruikers uit te zoeken of het mogelijk is om activiteiten te gaan clusteren zodat voor een relatief kleine groep mensen dan niet het hele gebouw verwarmd hoeft te worden.

Kortom: het jaar 2022 zal wereldwijd als een probleem jaar de geschiedenis in gaan met ook voor de Einekoer merkbare gevolgen.

Vrijwilligers

Na de zomer is het weer steeds drukker in de Einekoer, naast de reguliere verenigingen was er ook aandacht voor andere zaken, zo was er bijvoorbeeld weer een “Protterdag” met rommelmarkt, de Culturele Activiteiten Commissie presenteerde ons “Leonard Cohen” en ook was er nog de Vintage Muziekavond, dit alles werd goed bezocht.

Op 14 december hebben we het vrijwilligersoverleg gehad; op deze avond zijn allerlei praktische zaken besproken. Vragen als: waar loop je tegen aan als vrijwilliger en zijn er knelpunten die om een oplossing vragen. Misschien kunnen ideeën van anderen helpen.  Ook werd deze avond benut om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

1 januari 2023

Vanaf 00.30 is de Einekoer open om met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar te verwelkomen!

Namens het Dagelijks Bestuur en de beheerders van de Einekoer wens ik alle dorpsgenoten een goede en gezellige winter toe. We hopen dat er in dit nieuwe jaar weer veel activiteiten in ons dorpshuis zullen zijn.

Dirk Elderman