Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in ons Doarpshûs. Een aantal evenementen werden zeer goed bezocht, denk aan de film, zangduo’s, pier21 (‘de Emigrant’), een Vintage Audio avond, Goedhoutensemble en de jaarvergadering van de Eineferieniging, maar helaas was er bijvoorbeeld deze jaarwisseling geen draagvlak om gezamenlijk Oud en Nieuw te vieren, misschien kan dit voor het komende jaar worden opgepakt.

(Opmerking: Voor de voorstelling ‘de Emigrant’ waren veel aanvragen en dus was die al snel volgeboekt! Mijn advies is om op de website regelmatig even te kijken wat er in de Einekoer te doen is, zodat je niet te laat bent!!)

Vele handen maken licht werk!

Een uitdrukking die goed weergeeft hoe er in de Einekoer gewerkt wordt! We zijn met veel vrijwilligers, waarbij naast de beheerders, de mensen achter de bar natuurlijk het meeste opvallen. Er is echter ook een schoonmaakploeg, een Interieur en Onderhouds Commissie (IOC) en een Culturele Activiteiten Commissie (CAC). Ook de bestuurders van het Dagelijks Bestuur (DB) horen bij de vrijwilligers en alle verenigingen in Ryptsjerk zijn betrokken bij het Algemeen Bestuur (AB). Helaas moet DB lid Anja de Jong na de zomer stoppen met haar werkzaamheden en kan ook niet meer herkozen worden. Volgens de regels worden uit dit AB mensen benoemd voor in het Dagelijks Bestuur (DB), maar ook kunnen er mensen op persoonlijke titel in het DB worden benoemd. Het AB vergadert minstens één keer per jaar en het DB vergadert (samen met de beheerders) ongeveer 10 keer per jaar. Wie heeft er zin om Anja haar taak over te nemen?

Vanuit het AB en het DB kwamen voorstellen om te onderzoeken of er ook een Algemene Activiteiten Commissie (AAC) kan worden gevormd. Een commissie die af en toe een activiteit kan organiseren. Te denken valt aan de Doarpsjûne, burendag, aprés ski, pub quiz, …. ?? Vul maar in. Voor de organisatie van dit soort evenementen is ook geld gereserveerd 😊

Heb je interesse om mee te denken over/mee te doen in een AAC of zou je de vacature in het DB willen overnemen, neem dan contact op met  einekoer@gmail.com of klamp even een bestuurslid aan! Want naast de vele handen die het werk al doen  willen we natuurlijk ook graag nieuwe handen verwelkomen!

De AB (Algemeen Bestuur) vergadering, woensdag 6 maart.

De AB vergaderingen zijn er in elk geval één keer per jaar en het zijn belangrijke vergaderingen, want het AB controleert het DB. Bovendien moet er door het AB ingestemd worden met grote uitgaven en met belangrijke beslissingen. Vorig jaar bijvoorbeeld is het AB gevraagd te stemmen over de grote uitgave voor een nieuwe licht- en geluidsinstallatie. Voor dit jaar stond de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op de agenda. Om aan deze wet te voldoen moet de stichtingsakte (statuten) worden aangepast. Met de opmerkingen die we 6 maart kregen, gaan we bij Notaris Piekstra in Hurdegaryp langs om de nieuwe statuten vast te leggen.

Uiteraard kreeg het AB ook deze keer weer een verslag van de penningmeester, zodat men een goed beeld krijgt van het financiële reilen en zeilen van de Einekoer.

Tot besluit:

Namens alle vrijwilligers, de beheerders en het bestuur van de Einekoer wens ik alle lezers een prachtige lente toe. En we hopen  jullie allen de komende maanden weer te kunnen begroeten in de Einekoer. 

Dirk Elderman