Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

De zon komt laat op en gaat vroeg weer onder, tijd om onze lichtjes aan te steken en om elkaar cadeautjes te geven. Gelukkig kan dat in ons deel van de wereld. Met alle berichten die via de verschillende media binnen komen, is er zeker een bewustwording dat dit toch wel heel bijzonder is.

Onze Einekoer wil graag een warme, gezellige omgeving bieden om elkaar te ontmoeten en om aan allerlei activiteiten onderdak te bieden. Heel veel vrijwilligers zijn daar op verschillende terreinen mee bezig. 

Vernieuwing

Het gebouw van de Einekoer is een prima gebouw! Door de jaren heen raken sommige onderdelen echter technisch “op”.

Een voorbeeld hiervan zijn de gevellampen buiten, waarvan er één inmiddels defect is. Binnen de interieur- en onderhoudscommissie (IOC) wordt onderzocht hoe we alle buitenlampen (4) het beste kunnen vervangen, voordat ze allemaal stuk zijn. Voorwaarde voor de nieuwe lampen is dat deze ook weer minstens twintig jaar mee kunnen gaan, maar we willen ook dat ze energie zuinig zijn!!

Vernieuwing van een heel andere orde betreft de wet- en regelgeving.

Zo is onlangs de wet WBTR in werking getreden, dit is de afkorting voor: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In deze wet komen verschillende zaken aan bod. Onder andere zijn er in deze wet  eisen gesteld aan de bestuursleden. Zo mogen de benoemde bestuursleden o.a. geen belangenverstrengeling hebben en wordt de aansprakelijkheid (beter) geregeld.

Gevolg van deze wet is dat de oprichtingsakte bij de notaris moet worden aangepast. Voor wijzigingen in de oprichtingsakte is instemming van het Algemeen Bestuur nodig. Hiervoor willen we in maart een extra AB vergadering beleggen. Hiervoor worden de AB leden nader ingelicht. Weetje: In het bestaan van “de Einekoer” is het overigens (pas) de tweede keer dat die oprichtingsakte een update krijgt.

De vrijwilligers

We hebben op 13 december jl. een vergadering met de vrijwilligers gehad. Er is daar onder meer een toelichting gegeven op het vervangen van de nieuwe licht- en geluidsapparatuur. Dat was toch wel dé grote klus van 2023. Verder konden we met elkaar van gedachten wisselen over ‘wie er wat’ zou moeten organiseren en ook over de barbezetting bij sommige evenementen. Helaas hebben we dit jaar geen vrijwilliger/vrijwilligers gevonden om de nieuwjaarsviering in de Einekoer te organiseren, hopelijk wordt dit volgend jaar wel weer opgepakt.

Een ander aandachtspunt is dat sommige weekploegen te lage bezetting hebben, waardoor er in die week een heel groot beroep wordt gedaan op de inzet van die ploeg. Bij deze de uitnodiging aan iedereen die zich wil inzetten voor ons Doarpshûs om eens in de Einekoer met een beheerder te komen praten over “vrijwilligerswerk bij de Einekoer”, zodat de inzet beter verdeeld is en behapbaar blijft. 

Namens alle vrijwilligers, de beheerders en het DB van de Einekoer wens ik alle lezers  fijne feestdagen toe. En we hopen in 2024 jullie allen weer te kunnen begroeten in de Einekoer.

Dirk Elderman