Film opening Einekoer maart 2002

Doarpshûs "de Einekoer" Ryptsjerk

Afgelopen zomer heeft ons onderhoudsteam een prestatie van formaat geleverd bij het vervangen van de geluids- en lichtinstallatie. Met deze ingrijpende vervanging was een aanzienlijke investering gemoeid ondanks dat we veel werkzaamheden in eigen beheer hebben kunnen uitvoeren. Voor de investering hebben we een aantal fondsen voor een bijdrage aangeschreven. We prijzen ons gelukkig met de uitkomst dat een drietal aangeschreven fondsen positief reageerden op ons verzoek!

Onlangs heeft Mw. Adema van de Rabobank N.O-Friesland in het kader van het Rabobank Cultuurfonds in het bijzijn van de (nagenoeg) voltallige interieur- en onderhoudscommissie (IOC) de cheque symbolisch overhandigd.

De andere fondsen die een bijdrage hebben geleverd zijn het Iepen Mienskipfûns van de provincie  Fryslân en Van der Meer-Boerema Stichting. Bovendien heeft de firma Rockfon ons een pakket kostbare systeemplafondplaten cadeau gedaan; de fabriek is daarvoor speciaal opgestart en de distributie was ook kosteloos. Ook deze geste waarderen wij enorm!

Samen met de 2e hands verkoop van de overbodige apparatuur en andere acties is bijna de helft van het project gesubsidieerd. 

De inzet van vrijwilligers heeft ook een hoge kwaliteit van afwerking opgeleverd. Naast het sloopwerk werden de bouwkundige aanpassingen, afwerkingen, nieuwe plafondlampen en bekabeling door vrijwilligers uitgevoerd. Er werd maar liefst 960 meter (!) nieuwe bekabeling aangelegd. De Einekoer is hiermee weer klaar voor de toekomst.